• Welkom
 • Werkplaats | opschaling
 • Contact
 • DEHA uitgediept

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2021

 

 

 

 

 

 

Welkom bij DEHA

 • DEHA richt zich op het succesvol breed opschalen en implementeren van e-health binnen het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. Primair gericht op Delft en secundair op de H4-gemeenten.

 • DEHA is een open leernetwerk, bestaande uit medewerkers van (informele) zorgaanbieders, kennisinstellingen, ondernemers, gemeenten, financiers, patiëntenorganisaties en burgers.

 • DEHA initieert en begeleidt opschalingsprojecten. DEHA is door IQ, de gemeenten en Medical Delta aangeduid als ‘Living Lab’ in de Zorgtech-regeling. 

 

Dienstverlening 2021

 • Digitale leeromgeving gericht op opschaling en implementatie. 

 • Werkplaats | opschaling. 

 

Levensloop

Om de impasse in de brede opschaling en implementatie van e-health te doorbreken, werd op 1 januari 2015 door de initiatiefnemers de ‘Delftse eHealth Academie’, oftewel DEHA, opgericht. De initiatiefnemers waren de gemeente Delft, TU Delft, VodafoneZiggo, Haagse Hogeschool en een aantal zorgaanbieders. Omdat geen enkele partij de regie had/heeft, is er voor een leernetwerkstructuur gekozen. ‘Wederzijds van elkaar te leren’ en ‘samen te werken’, zijn de dragers van DEHA.

 

Met en door de activiteiten van DEHA, groeide het leernetwerk en ontstond er meer en meer vertrouwen tussen de deelnemers. We zagen dat grotere en kleinere opschalingsprojecten bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren niet of moeizaam van de grond komen. We zagen dat e-health trajecten binnen zorgaanbieders met het wegvallen van subsidies, niet de stap kunnen maken naar een duurzame businesscase en nieuwe dienstverlening. We zagen dat veel e-health ondernemers, na een aantal jaar en gedegen bezig te zijn, de handdoek in de ring gooien. Dit is niet toe te schrijven aan één enkele reden maar is een combinatie van factoren die in elkaar ingrijpen. Er zijn nieuwe vormen van kennis en vaardigheden nodig om te komen met oplossingen. DEHA noemt dat ‘het opbouwen van e-health vakmanschap’. Het betreft een proces waarin kennis en vaardigheden worden opgedaan met het opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen in het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. In 2018 en 2019 bouwden we samen aan dit ‘e-health vakmanschap’.

 

Een goede vakman kan niet zonder een goede werkplaats. In 2020 verbreedde de scope van DEHA. Van ‘innoveren met e-health’ naar ‘innoveren met digitale toepassingen’ (o.a. e-health, AI, Smart Health, robotica, data gedreven beleid en IoT). Dit betekende een andere manier van werken. Meer focus op specifieke producten, diensten, thema’s en/of functionaliteiten. Meer gericht binnen de organisatie en met nieuwe vormen van samenwerking. Het betekende ook een verbreding van het DEHA leernetwerk. Hierdoor zijn nieuwe mensen aangesloten, wat leidt tot hernieuwde inspiratie, motivatie, kennis & vaardigheden.

 

DEHA gaat door in 2021 als ‘Living Lab’, in de werkplaats | opschaling. DEHA stopt met het organiseren van kennissessies, beursvloeren, excursies en het makelen&schakelen. Onderwerpen als ‘AI in de zorg’ en ‘data gedreven zorg’ worden gezien als zeer waardevol en worden in een nieuw concept opgepakt en uitgewerkt.  

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2021

In 2021 begeleidt DEHA samenwerkingsprojecten in de ‘werkplaats | opschaling’. Gericht op e-health. Gericht op Delft en de H4-gemeenten. Binnen deze werkplaats bestaat er de mogelijkheid om een subsidie onder het innovatieprogramma ZorgTech aan te vragen. 

 

Uw vraagstukken

 • Ik zoek toegang tot kennisinstellingen, gemeenten of zorgaanbieders.

 • Ik heb een marktrijp product/dienst en wil de stap zetten naar opschaling. Hoe doe ik dat?

 

Onze dienstverlening

 • Een digitale informatie- en leeromgeving om meer grip te krijgen op opschaling en brede implementatie.

 • DEHA kan ingezet worden als coalitiebouwer en scribent. Gericht op onderzoek. 

 

Digitale informatie- en leeromgeving 

RVS – juridische drempels voor implementatie ehealth – 2016

VWS – wegwijzer bekostiging e-health – 2017

IMEC – onderzoek adoptie gebruik – 2017

IGJ – toetsingskader e-health – 2018

DEHA – stappenplan beeldbellen – 2018

DEHA – ehealth zicht op opschaling – 2017

DEHA – overzicht innovatie zorgaanbieder – 28022020

 

Meer informatie

Neem contact op met Dick-Jan Zijda voor al uw vragen en opmerkingen. 

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2021

Meer informatie

 • Wilt u meer informatie?

 • Heeft u een vraag of opmerking?

 • Wilt u een werkplaats starten?

 • Heeft u steun nodig?

 

Disclaimer

Deze website maakt geen gebruik van cookies en houdt geen statistieken op basis van persoonsgegevens bij. 

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2021

DEHA Nieuwsbrieven

DEHA – nieuwsbrief – november 2020

DEHA – nieuwsbrief – september 2020

DEHA – nieuwsbrief – april 2020

DEHA – nieuwsbrief – maart 2020

DEHA- nieuwsbrief – januari 2020

DEHA – nieuwsbrief – januari 2019

DEHA – nieuwsbrief – mei 2019

DEHA – nieuwsbrief digitale vaardigheden – juli 2019

DEHA – nieuwsbrief – september 2019

 

Resultaten werkplaats | AI in de zorg

 • Kennissessie AI in de zorg (2020).

 • Publicatie AI in de zorg: hoe dan? (2020).

 

Resultaten werkplaats | opschaling en implementatie

 • Toekenning Zorgtech-subsidie met MySensible (2020).
 • Kennissessie Strategische innovatieagenda door COVID-19 (2020).

 • DEHA is een “lab” onder innovatieprogramma ZorgTech. Eerste aanvraag ingediend (2020). 

 • Actief meegeschreven aan SET COVID-19 aanvragen (2020).

 • Actieve verbindingen gelegd tussen zorgaanbieders en ondernemers (2020).

 • Marktverkenning Domotica en Robotica in de zorg gemeente Delft (2020).

 • Bijeenkomst Vermarkten concepten binnen zorgaanbieders met 15 deelnemers (2019).

 • Bijeenkomst Nachtzorg met beeldbellen met 15 deelnemers (2019).

 • Verbinding onderwijs (HHS) en zorgaanbieders met onderwijsprojecten (2019).

 • Bijeenkomst Landelijke programma’s en e-health: kansen met 30 deelnemers (2019).

 • Bijeenkomst Wmo H4-aanbieders over SET-regeling door RVO met 20 deelnemers (2019).

 • Praktische ondersteuning m.b.t. SET-aanvragen (2019).

 • Bijdrage bijeenkomst nieuwbouw Basalt (2019).

 • Kennissessie Opschaling&Implementatie met 20 zorgaanbieders (2018).

 • Mede invulling gegeven aan Lef middag te Delft (2018).

 • Beursvloer e-health vakmanschap met 70 deelnemers (2018).

 • Mede invulling van bijeenkomst Sociaal Platform (2018).

 • Bestuurlijke bijeenkomst over e-health-ambitie in Delft e.o. (2018).

 • Stappenplan Beeldbellen voor zorgaanbieders en gemeenten (2018).

 • Bestuurdersbijeenkomst met 16 deelnemers (2017).

 • Navolging van de DEHA-methodiek in Rotterdam en Leiden (2017).

 • Presentatie aan Delft van de Coalitie Tegen Vallen en media-aandacht (2017).

 • Whitepaper opschalen beeldbellen: leren van anderen (2017).

 • Publicatie opschalen e-health: regionale aanpak als katalysator (2017).

 • Overzicht van opschaalbare e-health-toepassingen (2017).

 • Publicatie Dossier e-health: zicht op opschaling (2017).

 • Kennissessie Vervolg Beeldbellen met 40 deelnemers (2017).

 • Inspiratiesessies voor informele en formele zorgaanbieders (2017).

 • Kennissessie Vraag het de klant met 25 deelnemers (2017).

 • Folders handige apps voor vervoer + vitaal zijn voor inwoners (2017).

 • Pamflet Vraag het de Klant voor innovators en zorgaanbieders (2017).

 • Kennissessie gemeenten&ehealth met 20 deelnemers (2017).

 • Beursvloer Zelfmanagment&eHealth met 80 deelnemers (2017).

 • Werkbezoek Tweede Kamerleden (2017).

 • Workshop digitale dienstverlening DvE met 6 deelnemers (2017).

 • Workshop eHelden GGZ Delfland met 22 deelnemers (2017).

 

Resultaten van werkplaats | maatschappij & digitalisering

 • Bijeenkomsten rondom digitalisering binnen DvE (2020).

 • Gemeentelijke bijeenkomst Innoveren met e-health sociaal domein (2019).

 • Nieuwsbrief Digitale Vaardigheden (2019).

 • Oplevering Model Maatschappelijke EHealth Ondersteuningsstructuur (2019).

 • Oplevering Flyer Digitale Vaardigheden in Delft (2019).

 • Bijdrage onderdeel e-health in de vragenlijst Huisbezoeken DvE (2019).

 • Seniorweb e-health-training voor inwoners (2018).

 • Brede verspreiding van de flyer Vitaliteit/e-health (2018).

 • Uitrol informatiezuil op publieke plekken in Delft (2018).

 • Oplevering gemeentelijke nota gemeentelijk e-health ondersteuningsbeleid (2018).

 • Oplevering document over markt, adoptie en interventie (2018).

 • Bestuurlijk gedragen e-health-ambitie Delft aangeboden nieuw college (2018).

 • Gemeentelijke bijeenkomst adviseurs over formuleren e-health-beleid (2018).

 • Brede gemeentelijke bijeenkomst innovatie in sociale domein (2018).

 

Overige resultaten van werkplaatsen | projecten | DEHA

 • Uitvraag Beeldbellen tijdens en na COVID-19: geleerde lessen (2020).

 • Oprichting nieuwe tijdelijk werkplaats i.v.m. COVID-19: beeldbellen (2020).

 • Uitvraag geleerde lessen beeldbellen i.v.m. COVID-19 bij zorgaanbieders (2020). 

 • Oplevering resultaten ketenproject Vallende Vrouwen Delft en vervolgacties (2019).

 • Oplevering resultaten project informatiezuil en vervolgacties (2019).

 • Goedkeuring gemeentelijk project tegen eenzaamheid (2019).

 • Start project Tegengaan overbelasting mantelzorg dementie (2019).

 • Aangaan van Shared savings betreffende VRET met GGZ Delfland, CleVR en DSW (2017).

 • Start project DEHA en Delft voor Elkaar Internet als inspiratie met Delft voor Elkaar (2017).

 • Samenwerking DEHA en Seniorweb om e-health-cursus te ontwikkelen (2017).

 • Start ketenproject TU Delft, GGD Haaglanden, Pieter van Foreest, Careyn, DEHA Vallende Vrouwen Delft (2019).

 • Start project Informatiezuil inzetten om inwoners bewust te maken van e-health (2017).

 

Onze doelen

 • Meer adoptie van digitale toepassingen.

 • Toegankelijk maken van kennis, inzichten en kunde m.b.t. opschaling en implementatie van digitale toepassingen.

 • De juiste zorg op de juiste plek.

 • Wmo-substitutie door de inzet van digitale toepassingen.

 • Versterken lokale zorgeconomie.

 • Toerusten nieuwe zorgmedewerkers met kennis en kunde over digitale toepassingen.

 

Onze uitgangspunten

 • DEHA streeft naar duurzame oplossingen. Het betekent dat DEHA door kleine, welgekozen interventies mensen en organisaties zelf aan het werk zet. Het inrichten van zelforganiserende werkplaatsen is hierin essentieel.

 • DEHA hanteert de uitspraak meer doen met minder als uitgangspunt. Dit behelst meer kwaliteit van leven, meer kwaliteit van zorgverlening tegen goede kosten, en meer gevalideerde en opgebouwde kennis & kunde over alle facetten van digitale toepassingen. DEHA functioneert als de katalysator om deze doelen te bereiken.

 

DEHA-bureau

 • Dick-Jan Zijda is het eerste aanspreekpunt. Dick-Jan is onafhankelijk adviseur in de zorg. Dick-Jan was jarenlang werkzaam voor een regionale netwerkorganisatie van gemeenten, informele en formele zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en financiers. Hij heeft in veel keukens gewerkt en daarbij veel verschillende soorten projecten begeleid en uitgevoerd, zodat hij als geen andere de benodigde taal spreekt. De persoonlijke drijfveren om met digitale toepassingen bezig te zijn, hebben te maken met het ziekteproces van zijn vader. Vader en zoon woonden aan de andere kant van het land en even een kopje koffie drinken of elkaar simpelweg even aan raken, was niet altijd mogelijk. Door de inzet van nieuwe technologie kon het gevoel er voor elkaar te zijn toch ervaren worden. Een gevoel dat Dick-Jan ook graag voor anderen mogelijk wil maken.

 • Ronald de Jongh is de technisch specialist. Ronald heeft veel ervaring in het adviseren van klanten bij het definiëren van oplossingen voor hun technische communicatiebehoeften. Hij is specialist in zowel het adviseren over als het implementeren van oplossingen op telecom- en zorggebied. Denk hierbij aan bekabeling, tv-ontvangst, internet en telefonie, en service en onderhoud, maar ook projecten waarin de complete zorginfrastructuur werd aangelegd (communicatie, alarmering, toegang, veiligheid etc.). Ronald was programmamanager en leidde complexe telecomprojecten op infra- en dienstengebied in goede banen. Hij rekent onder meer de overheid, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties tot zijn klanten.

 • Bert Mulder is naast medeoprichter de inspirerende kracht van DEHA. Zijn energie is verweven met alle activiteiten van DEHA. R.I.P

 

Onze initiatiefnemers

Delft | TU Delft | Haagse Hogeschool | VodafoneZiggo

 

Onze betalende (oud) deelnemers

3Bplus | Argos Zorggroep | Careyn | ConnectedCare | Delft voor Elkaar | Enai | Florence | GGZ Delfland|  Ipse de Bruggen | Limor | Middin | Perspektief | Philadelphia | Pieter van Foreest | Qconferencing | Rabobank |Reinier de Graaf | ‘s Heeren Loo | Stoed | Westland | ZEL

 

Deelnemers en/of partners (regelmatige bezoekers)

Activite | Aenova | Alzheimer | Brijder | Buddy Netwerk | Buurtzorg Delft | Buurtzorg Nootdorp | CGI | CleVR | Fundis | FysioDelft | GGD Haaglanden |  Hoogenboom Vangink | Innovationquarter | Innovattic | Kwadraad | Lansingerland | Lelie Zorggroep | Laurens | Medical Delta | Medipoint | MEE | Omniazorg | Pallia | Pameijer | Parnassia Groep | Participe Delft | PCOB Wateringen-Kwintsheul | Platform gehandicapten gemeente Westland | Priva | Promens | ROC Mondriaan | Rotterdam | R-wave | Seniorenwelzijn | Seniorweb Delft | Sense Health B.V. | Simac | Siriz | Syntrus Achmea | TOP Delft | Tzorg | Vestia | Vierstroom | Vlaardingen | WaterWeg wonen | Welzijn Lansingerland | WMO Raad Westland | Wolk | Xtra Welzijn | Zorgimpuls

 

Incidentele deelnemers en/of contacten

Agfa |  Amsterdam | Alkmaar | Breda | Brielle|  Commplaza | Den Haag | Directzorg | Dordrecht | Franciscus Gasthuis & Vlietland | Frankenland | HAN | Health010 | Knarrenhof | KNUBB | Konnektplay | Leertouwer Leiden | Lekker Leven | Merck | Momo Medical | Nictiz | Pazio | Rijswijk Sportiefplan | Strukton | SWL | Therapyland | Offroad apps | Virtuele Helden | Vitras | Woonz | Zoetermeer

 

Spelregels en privacy

 • DEHA hecht waarde aan uw digitale veiligheid en privacy. Deze website maakt geen gebruik van cookies en houdt geen statistieken op basis van persoonsgegevens bij. Persoonsgegevens van betrokkenen bij projecten waar DEHA aan werkt, worden bewaard, maar niet verstrekt aan anderen.

 • DEHA verstuurt drie tot vijf keer per jaar een DEHA-nieuwsbrief. Ontvangt u deze al en wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Nog niet bekenden wordt toestemming gevraagd om de nieuwsbrief te willen ontvangen. 

 • DEHA is een merk van Innovasi.