• Werkplaats | AI in de zorg
 • Werkplaats | samenleving en digitalisering
 • Welkom
 • Werkplaats | opschaling en implementatie
 • Contact
 • DEHA in het kort
 • Nieuws en Resultaten
 • Werkplaats | beeldbelzorg

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

In 2020 starten we met deze werkplaats. Er wordt al veel over gesproken, maar wat gaat het nu echt betekenen voor het welzijn, de zorg en gezondheidszorg. Wie zijn hiermee bezig en wat voor waarde heeft het voor burgers, zorgaanbieders en gemeenten? Wat betekent het nu precies voor uw organisatie? Op deze en andere vragen, zullen we samen een antwoord op gaan formuleren. De activiteiten en bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en/of beschikbaar.

 

Uw vraagstukken

 • Ik wil meer weten over het onderwerp ‘Artificial Intelligence in de zorg’.

 • Wat gaat ‘Artificial Intelligence’ voor mijn zorg,- welzijnsorganisatie betekenen?

 • Ik zoek naar best-practices.

 • Ik zoek iemand waarbij ik terecht kan voor antwoorden voor mijn vragen m.b.t. Artificial Intelligence in de zorg.

 

Onze dienstverlening

 • Brede kennissessie over ‘Artificial Intelligence in de zorg’, het geven van best-practices en ga in gesprek met aanbieders van bewezen toepassingen.

 • Een wegwijzer in de wereld van ‘Artifical Intelligence in de zorg’.

 • Een digitale informatie- en leeromgeving om meer grip te krijgen op ‘Artificial Intelligence in de zorg’.

 • Praktische hulp aan ondernemers, kennisinstellingen en zorgaanbieders (makelen & schakelen).

 • Initiëren van samenwerkingen. DEHA kan ingezet worden als onafhankelijke coalitiebouwer en scribent. Kortdurend en gericht op eigen zelfstandigheid.

 

Financiële ondersteuning: innovatieprogramma Zorgtech vanuit InnovationQuarter

DEHA is betiteld als een “Lab” binnen het innovatieprogramma Zorgtech. Binnen dit innovatieprogramma kunt u een voucher aanvragen voor twee vormen van onderzoek [Experimentele onderzoek (het valideren en ontwikkelen van de technologische oplossing in de gebruiksomgeving) of voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek (het beantwoorden van technische, procesmatige en/o financiële vraagstukken)]. Dit betekent dat DEHA u, ondernemers en/of zorgaanbieder, graag helpt met het indienen van een projectvoorstel.  

 

Digitale informatie- en leeromgeving

https://www.datavoorgezondheid.nl/

NICTIZ – artificial intelligence in de zorg – 2019

Microsoft – AI in healthcare

 

Bijeenkomst en extra publicatie

 • Bijeenkomst AI in de Zorg vindt plaats op 15 oktober 2020, van 10:00-12:00 te Delft. De uitnodiging wordt nog verstuurd.

 • De syllabus AI in de Zorg wordt eind juli 2020 opgeleverd. 

 

Meer informatie

Neem contact op met Dick-Jan Zijda voor al uw vragen en opmerkingen.

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

Nieuwe digitale toepassingen veranderen de wereld drastisch, zo ook in welzijn, zorg en gezondheidszorg. Er is een veelheid aan digitale toepassingen beschikbaar; hoe weet je nu of deze van waarde zijn voor de maatschappij? Want veel nieuwe digitale toepassingen gaan een effect hebben op de toegang en betaalbaarheid van welzijn, zorg en gezondheidszorg. Binnen werkplaats | samenleving & digitalisering gaan we ontdekken wat de waarde van deze nieuwe digitale toepassingen is en hoe breed gebruik gestimuleerd kan worden. Gericht op de gemeente Delft en H4-gemeenten en met een duidelijke gemeentelijke inslag.

 

Uw vraagstukken

 • Wat is nodig zodat burgers digitale toepassingen adopteren en kunnen gebruiken?

 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen en wat zou de ambitie en rol van een gemeente daarin kunnen zijn?

 • Hoe kan met digitale toepassingen het sociale domein worden geïnnoveerd?

 • Welke digitale toepassingen kunnen een lokale en regionale bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van landelijk programma’s als Langer Thuis, Weer Thuis, 1 tegen eenzaamheid, De Juiste Zorg op de Juiste Plek en gemeentelijke thema’s als ‘maatschappelijk opvang’ en ‘jeugd’?

 

Onze dienstverlening

 • De meerwaarde van het inzetten van digitale toepassingen laten zien binnen gemeenten.

 • Masterclasses voor ambtenaren over trends, ontwikkelingen en effecten van digitalisering in welzijn, zorg en gezondheidszorg.

 • Bewustwording, motivatie, kennis en vaardigheden organiseren bij ambtenaren om met behulp van digitale toepassingen gemeentelijke doelen te behalen.

 • Ondersteunen van de welzijnsorganisatie in hun ontwikkeling om burgers te ondersteunen digitaal mee te kunnen blijven doen in een digitale maatschappij.

 • Toegang tot digitale toepassingen die invulling kunnen geven aan landelijke en lokale programma’s.

 • Gemeente(n) te ontlasten door het leggen van het eerste contact met ontwikkelaars van digitale toepassingen.

 • Bouwen van een maatschappelijke e-health-ondersteuningsstructuur.

 

Meer informatie

Bent u een medewerker van een gemeente en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dick-Jan Zijda.

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

 

 

 

 

 

 

DEHA

 • DEHA richt zich op het succesvol breed opschalen, implementeren en borgen van digitale toepassingen (o.a. e-health, IoT, AI, Smart Health, nieuwe werken) binnen het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. Primair gericht op Delft en secundair op de H4-gemeenten en Zuid-Holland.

 • DEHA is een open actief leernetwerk – community of practice – bestaande uit medewerkers van (informele) zorgaanbieders, kennisinstellingen, ondernemers, gemeenten, financiers, patiëntenorganisaties en burgers.

 • DEHA kent digitale werkplaatsen. Een werkplaats is een digitale en fysieke plaats, waar gewerkt wordt aan het verdiepen van de kennis & vaardigheden rondom een specifiek thema of functionaliteit door DEHA-deelnemers.

 • DEHA organiseert kennissessies, beursvloeren, excursies en verdiepingsbijeenkomsten, voert onderzoek uit, formuleert whitepapers, geeft praktische hulp en makelt, schakelt & initieert opschalingsprojecten binnen deze werkplaatsen.

 

Werkplaatsen

DEHA kent in 2020 de volgende werkplaatsen:

 • DEHA | opschaling en implementatie

 • DEHA | artificial intelligence in de zorg

 • DEHA | samenleving en digitalisering

 

Maak ons werk mogelijk: DEHA-donatie

Maak ons werk mogelijk en doneer als ondernemer, H4-gemeente of Zuid-Hollandse zorgorganisatie in een bijdrage van €250,- per jaar. U helpt dan mee om de DEHA-dienstverlening vrij toegankelijk te houden, bijvoorbeeld door geen toegangsgeld voor bijeenkomsten te hoeven vragen. Zo maken we elkaar slimmer.

U krijgt extra:

 • Inspiratie, kennis en vaardigen om digitale toepassingen succesvol op te schalen, te implementeren en te borgen.

 • Een antwoord op elke vraag betreffende opschaling, implementatie en borging.

 • Een jaarlijks gesprek.

 • DEHA brengt mensen met vragen en mensen met oplossingen bijeen. DEHA kent een pool van externe adviseurs. Zij kunnen u verder helpen met o.a. het uitvoeren van marktverkenningen en het formuleren opschaling strategieën en de introductie binnen regio’s in Zuid-Holland.

 

Jaarverslag

Lees het DEHA jaarverslag 2019: DZ19-deha jaarverslag 2019 def.

 

Levensloop

Om de impasse in de brede opschaling, implementatie en borging van e-health-toepassingen te doorbreken, werd op 1 januari 2015 door de initiatiefnemers de ‘Delftse eHealth Academie’, oftewel DEHA, opgericht. De initiatiefnemers waren de gemeente Delft, TU Delft, VodafoneZiggo, Haagse Hogeschool en een aantal zorgaanbieders. Omdat geen enkele partij de regie had/heeft, is er voor een leernetwerkstructuur gekozen. ‘Wederzijds van elkaar te leren’ en ‘samen te werken’, zijn de dragers van DEHA.

 

Met en door de activiteiten van DEHA, groeide het leernetwerk en ontstond er meer en meer vertrouwen tussen de deelnemers. We zagen dat grotere en kleinere opschalingsprojecten bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren niet of moeizaam van de grond komen. We zagen dat e-health trajecten binnen zorgaanbieders met het wegvallen van subsidies, niet de stap kunnen maken naar een duurzame businesscase en nieuwe dienstverlening. We zagen dat veel e-health ondernemers, na een aantal jaar en gedegen bezig te zijn, de handdoek in de ring gooien. Dit is niet toe te schrijven aan één enkele reden maar is een combinatie van factoren die in elkaar ingrijpen. Er zijn nieuwe vormen van kennis en vaardigheden nodig om te komen met oplossingen. DEHA noemt dat ‘het opbouwen van e-health vakmanschap’. Het betreft een proces waarin kennis en vaardigheden worden opgedaan met het opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen in het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. In 2018 en 2019 bouwden we samen aan dit ‘e-health vakmanschap’.

 

Een goede vakman kan niet zonder een goede werkplaats. In 2020 verbreedde de scope van DEHA. Van ‘innoveren met e-health’ naar ‘innoveren met digitale toepassingen’ (o.a. e-health, AI, Smart Health, werkgelegenheid, robotica, nieuwe werken, data gedreven beleid en IoT). Dit betekende een andere manier van werken. Meer focus op specifieke thema’s en functionaliteiten, meer gericht binnen de organisatie en met nieuwe vormen van samenwerking. Het betekende ook een verbreding van het DEHA leernetwerk. Hierdoor zijn nieuwe mensen aangesloten, wat leidt tot hernieuwde inspiratie, motivatie, kennis & vaardigheden.

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

In 2020 werken we verder aan het versterken van de kennis en vaardigheden om digitale toepassingen op te schalen, breed te implementeren en te borgen binnen het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. Primair gericht op Delft en secundair op de H4-gemeenten en Zuid-Holland. Dit doen we samen met (informele) zorgaanbieders, kennisinstellingen, ondernemers, gemeenten, financiers, patiëntenorganisaties en burgers. De activiteiten en bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en/of beschikbaar.

 

Uw vraagstukken

 • Ik wil meer grip op mijn opschaling, brede implementatie en borging van digitale toepassingen.

 • Ik zoek toegang tot kennisinstellingen, gemeenten of zorgaanbieders.

 • Ik zoek naar best-practices.

 • Ik zoek iemand waarbij ik terecht kan voor antwoorden voor mijn vragen m.b.t. het opschalen, breed implementeren en borgen van digitale toepassingen.

 • Ik zit in de afrondende fase van mijn pilot en wil de stap zetten naar opschaling. Hoe doe ik dat?

 

Onze dienstverlening

 • Een digitale informatie- en leeromgeving om meer grip te krijgen op opschaling, brede implementatie en borging.

 • Toegang tot de DEHA-publicatie Gluren bij de Buren. Dit betreft een levend document met daarin een overzicht van de stand van zaken van de innovatie per onderwerp binnen de zorgaanbieders in de regio Delft.

 • Praktische hulp aan ondernemers, kennisinstellingen en zorgaanbieders (makelen & schakelen).

 • Initiëren van samenwerkingen. DEHA kan ingezet worden als onafhankelijke coalitiebouwer en scribent. Kortdurend en gericht op eigen zelfstandigheid.

 • Een interventieteam, bestaande uit adviseurs van zorgaanbieders, kennisinstellingen en ondernemers, die zorgaanbieders helpen hun volgende stap te zetten.

 

Financiële ondersteuning: innovatieprogramma Zorgtech vanuit InnovationQuarter

DEHA is betiteld als een Lab binnen het innovatieprogramma Zorgtech. Binnen dit innovatieprogramma kunt u een voucher aanvragen voor twee vormen van onderzoek [Experimentele onderzoek (het valideren en ontwikkelen van de technologische oplossing in de gebruiksomgeving) of voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek (het beantwoorden van technische, procesmatige en/o financiële vraagstukken)]. Dit betekent dat DEHA u, ondernemers en/of zorgaanbieder, graag helpt met het indienen van een projectvoorstel.  

 

Digitale informatie- en leeromgeving 

RVS – juridische drempels voor implementatie ehealth – 2016

NICTICS – whitepaper omgaan met risico’s van eHealth – 2015

MinVWS – wegwijzer bekostiging e-health – 2017

IMEC – onderzoek adoptie gebruik – 2017

IGJ – toetsingskader e-health – 2018

DEHA – stappenplan beeldbellen – 2018

DEHA – ehealth zicht op opschaling – 2017

DEHA – overzicht innovatie zorgaanbieder – 28022020

 

Bijeenkomsten

 • Vrij toegankelijke Kennissessie corona: innovatieagenda 2020-2024 op 7 juli 2020. Document: DZ20-deha innovatieagenda uitnodiging 07-07

 • Laatste bijeenkomst. Open gesprek over de toekomst van e-health binnen de regio Delft. 15 oktober 2020, van 13:00-15:00 te Delft. Op uitnodiging. 

 

Meer informatie

Neem contact op met Dick-Jan Zijda voor al uw vragen en opmerkingen. 

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

Alle bijeenkomsten 2020

 • Donderdag 15 oktober van 10:00-12:00 te Delft een brede kennissessie over AI in de zorg voor iedereen.

 

 

Meer informatie

 • Wilt u meer informatie?

 • Heeft u een vraag of opmerking?

 • Wilt u een werkplaats starten?

 • Heeft u steun nodig?

 • Wilt u een DEHA-nieuwsbrief ontvangen?

 • Wilt u ook een lokale DEHA in uw stad of regio?

 

Mail Dick-Jan Zijda:

dzijda@innovasi.nl 

 

Web:

www.deha.nl

 

Tel Dick-Jan Zijda:

06 1936 3342

Contactformulier

 

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

Onze doelen

 • Meer mediawijze inwoners en meer adoptie van digitale toepassingen.

 • Toegankelijk maken van kennis, inzichten en kunde m.b.t. opschaling, implementatie en borging van digitale toepassingen.

 • De juiste zorg op de juiste plek.

 • Wmo-substitutie door de inzet van digitale toepassingen.

 • Versterken lokale zorgeconomie.

 • Toerusten nieuwe zorgmedewerkers met kennis en kunde over digitale toepassingen.

 

Onze uitgangspunten

 • DEHA streeft naar duurzame oplossingen. Het betekent dat DEHA door kleine, welgekozen interventies mensen en organisaties zelf aan het werk zet. Het inrichten van zelforganiserende werkplaatsen is hierin essentieel.

 • DEHA hanteert de uitspraak meer doen met minder als uitgangspunt. Dit behelst meer kwaliteit van leven, meer kwaliteit van zorgverlening tegen goede kosten, en meer gevalideerde en opgebouwde kennis & kunde over alle facetten van digitale toepassingen. DEHA functioneert als de katalysator om deze doelen te bereiken.

 • DEHA initieert nieuwe wonen, zorg en welzijnsarrangementen. Het stimuleren van eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn de opbrengsten van deze inzet.

 

DEHA-bureau

 • Dick-Jan Zijda is het eerste aanspreekpunt. Dick-Jan is onafhankelijk adviseur in de zorg. Dick-Jan was jarenlang werkzaam voor een regionale netwerkorganisatie van gemeenten, informele en formele zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en financiers. Hij heeft in veel keukens gewerkt en daarbij veel verschillende soorten projecten begeleid en uitgevoerd, zodat hij als geen andere de benodigde taal spreekt. De persoonlijke drijfveren om met digitale toepassingen bezig te zijn, hebben te maken met het ziekteproces van zijn vader. Vader en zoon woonden aan de andere kant van het land en even een kopje koffie drinken of elkaar simpelweg even aan raken, was niet altijd mogelijk. Door de inzet van nieuwe technologie kon het gevoel er voor elkaar te zijn toch ervaren worden. Een gevoel dat Dick-Jan ook graag voor anderen mogelijk wil maken.

 • Ronald de Jongh is de technisch specialist. Ronald heeft veel ervaring in het adviseren van klanten bij het definiëren van oplossingen voor hun technische communicatiebehoeften. Hij is specialist in zowel het adviseren over als het implementeren van oplossingen op telecom- en zorggebied. Denk hierbij aan bekabeling, tv-ontvangst, internet en telefonie, en service en onderhoud, maar ook projecten waarin de complete zorginfrastructuur werd aangelegd (communicatie, alarmering, toegang, veiligheid etc.). Ronald was programmamanager en leidde complexe telecomprojecten op infra- en dienstengebied in goede banen. Hij rekent onder meer de overheid, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties tot zijn klanten.

 • Uitbaters van de werkplaatsen. Een uitbater is een inspirator, een expert, een duwer van een werkplaats. Een uitbater is een-van-ons. Elke werkplaats kan niet zonder.

 • Bert Mulder is naast medeoprichter de inspirerende kracht van DEHA. Zijn energie is verweven met alle activiteiten van DEHA. R.I.P

 

Onze initiatiefnemers

Delft | TU Delft | Haagse Hogeschool | VodafoneZiggo

 

Onze betalende (oud) deelnemers

3Bplus | Argos Zorggroep | Careyn | ConnectedCare | Delft voor Elkaar | Enai | Florence | GGZ Delfland|  Ipse de Bruggen | Limor | Middin | Perspektief | Philadelphia | Pieter van Foreest | Qconferencing | Rabobank |Reinier de Graaf | ‘s Heeren Loo | Stoed | Westland | ZEL

 

Deelnemers en/of partners (regelmatige bezoekers)

Activite | Aenova | Alzheimer | Brijder | Buddy Netwerk | Buurtzorg Delft | Buurtzorg Nootdorp | CGI | CleVR | Fundis | FysioDelft | GGD Haaglanden |  Hoogenboom Vangink | Innovationquarter | Innovattic | Kwadraad | Lansingerland | Lelie Zorggroep | Laurens | Medical Delta | Medipoint | MEE | Omniazorg | Pallia | Pameijer | Parnassia Groep | Participe Delft | PCOB Wateringen-Kwintsheul | Platform gehandicapten gemeente Westland | Priva | Promens | ROC Mondriaan | Rotterdam | R-wave | Seniorenwelzijn | Seniorweb Delft | Sense Health B.V. | Simac | Siriz | Syntrus Achmea | TOP Delft | Tzorg | Vestia | Vierstroom | Vlaardingen | WaterWeg wonen | Welzijn Lansingerland | WMO Raad Westland | Wolk | Xtra Welzijn | Zorgimpuls

 

Incidentele deelnemers en/of contacten

Agfa |  Amsterdam | Alkmaar | Breda | Brielle|  Commplaza | Den Haag | Directzorg | Dordrecht | Franciscus Gasthuis & Vlietland | Frankenland | HAN | Health010 | Knarrenhof | KNUBB | Konnektplay | Leertouwer Leiden | Lekker Leven | Merck | Momo Medical | Nictiz | Pazio | Rijswijk Sportiefplan | Strukton | SWL | Therapyland | Offroad apps | Virtuele Helden | Vitras | Woonz | Zoetermeer

 

Spelregels en privacy

 • DEHA hecht waarde aan uw digitale veiligheid en privacy. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u daarvoor toestemming verleent.

 • DEHA verstuurt drie tot vijf keer per jaar een DEHA nieuwsbrief. Ontvangt u deze al en wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Nog niet bekenden wordt toestemming gevraagd om de nieuwsbrief te willen ontvangen. 

 • DEHA is een merk van Innovasi.

 • DEHA-deelnemersbijdrage is exclusief BTW en na juli DEHA-deelnemer, dan  ontvangt u 30% korting.

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

DEHA Nieuwsbrieven

DEHA- nieuwsbrief – januari 2020

DEHA – nieuwsbrief – januari 2019

DEHA – nieuwsbrief – mei 2019

DEHA – nieuwsbrief digitale vaardigheden – juli 2019

DEHA – nieuwsbrief – september 2019

 

Resultaten werkplaats | AI in de zorg

 • Kennissessie AI in de zorg (2020).

 • Publicatie AI in de zorg: hoe dan? (2020).

 

Resultaten werkplaats | opschaling en implementatie

 • Kennissessie Strategische innovatieagenda door COVID-19 (2020).

 • DEHA is een “lab” onder innovatieprogramma ZorgTech. Eerste aanvraag ingediend (2020). 

 • Actief meegeschreven aan SET COVID-19 aanvragen (2020).

 • Actieve verbindingen gelegd tussen zorgaanbieders en ondernemers (2020).

 • Marktverkenning Domotica en Robotica in de zorg gemeente Delft (2020).

 • Bijeenkomst Vermarkten concepten binnen zorgaanbieders met 15 deelnemers (2019).

 • Bijeenkomst Nachtzorg met beeldbellen met 15 deelnemers (2019).

 • Verbinding onderwijs (HHS) en zorgaanbieders met onderwijsprojecten (2019).

 • Bijeenkomst Landelijke programma’s en e-health: kansen met 30 deelnemers (2019).

 • Bijeenkomst Wmo H4-aanbieders over SET-regeling door RVO met 20 deelnemers (2019).

 • Praktische ondersteuning m.b.t. SET-aanvragen (2019).

 • Bijdrage bijeenkomst nieuwbouw Basalt (2019).

 • Kennissessie Opschaling&Implementatie met 20 zorgaanbieders (2018).

 • Mede invulling gegeven aan Lef middag te Delft (2018).

 • Beursvloer e-health vakmanschap met 70 deelnemers (2018).

 • Mede invulling van bijeenkomst Sociaal Platform (2018).

 • Bestuurlijke bijeenkomst over e-health-ambitie in Delft e.o. (2018).

 • Stappenplan Beeldbellen voor zorgaanbieders en gemeenten (2018).

 • Bestuurdersbijeenkomst met 16 deelnemers (2017).

 • Navolging van de DEHA-methodiek in Rotterdam en Leiden (2017).

 • Presentatie aan Delft van de Coalitie Tegen Vallen en media-aandacht (2017).

 • Whitepaper opschalen beeldbellen: leren van anderen (2017).

 • Publicatie opschalen e-health: regionale aanpak als katalysator (2017).

 • Overzicht van opschaalbare e-health-toepassingen (2017).

 • Publicatie Dossier e-health: zicht op opschaling (2017).

 • Kennissessie Vervolg Beeldbellen met 40 deelnemers (2017).

 • Inspiratiesessies voor informele en formele zorgaanbieders (2017).

 • Kennissessie Vraag het de klant met 25 deelnemers (2017).

 • Folders handige apps voor vervoer + vitaal zijn voor inwoners (2017).

 • Pamflet Vraag het de Klant voor innovators en zorgaanbieders (2017).

 • Kennissessie gemeenten&ehealth met 20 deelnemers (2017).

 • Beursvloer Zelfmanagment&eHealth met 80 deelnemers (2017).

 • Werkbezoek Tweede Kamerleden (2017).

 • Workshop digitale dienstverlening DvE met 6 deelnemers (2017).

 • Workshop eHelden GGZ Delfland met 22 deelnemers (2017).

 

Resultaten van werkplaats | maatschappij & digitalisering

 • Bijeenkomsten rondom digitalisering binnen DvE (2020).

 • Gemeentelijke bijeenkomst Innoveren met e-health sociaal domein (2019).

 • Nieuwsbrief Digitale Vaardigheden (2019).

 • Oplevering Model Maatschappelijke EHealth Ondersteuningsstructuur (2019).

 • Oplevering Flyer Digitale Vaardigheden in Delft (2019).

 • Bijdrage onderdeel e-health in de vragenlijst Huisbezoeken DvE (2019).

 • Seniorweb e-health-training voor inwoners (2018).

 • Brede verspreiding van de flyer Vitaliteit/e-health (2018).

 • Uitrol informatiezuil op publieke plekken in Delft (2018).

 • Oplevering gemeentelijke nota gemeentelijk e-health ondersteuningsbeleid (2018).

 • Oplevering document over markt, adoptie en interventie (2018).

 • Bestuurlijk gedragen e-health-ambitie Delft aangeboden nieuw college (2018).

 • Gemeentelijke bijeenkomst adviseurs over formuleren e-health-beleid (2018).

 • Brede gemeentelijke bijeenkomst innovatie in sociale domein (2018).

 

Overige resultaten van werkplaatsen | projecten | DEHA

 • Uitvraag Beeldbellen tijdens en na COVID-19: geleerde lessen (2020).

 • Oprichting nieuwe tijdelijk werkplaats i.v.m. COVID-19: beeldbellen (2020).

 • Uitvraag geleerde lessen beeldbellen i.v.m. COVID-19 bij zorgaanbieders (2020). 

 • Oplevering resultaten ketenproject Vallende Vrouwen Delft en vervolgacties (2019).

 • Oplevering resultaten project informatiezuil en vervolgacties (2019).

 • Goedkeuring gemeentelijk project tegen eenzaamheid (2019).

 • Start project Tegengaan overbelasting mantelzorg dementie (2019).

 • Aangaan van Shared savings betreffende VRET met GGZ Delfland, CleVR en DSW (2017).

 • Start project DEHA en Delft voor Elkaar Internet als inspiratie met Delft voor Elkaar (2017).

 • Samenwerking DEHA en Seniorweb om e-health-cursus te ontwikkelen (2017).

 • Start ketenproject TU Delft, GGD Haaglanden, Pieter van Foreest, Careyn, DEHA Vallende Vrouwen Delft (2019).

 • Start project Informatiezuil inzetten om inwoners bewust te maken van e-health (2017).

Supported by Studio Etcetera | © DEHA 2020

De coronacrisis kan een goede katalysator zijn voor de adoptie en het breed gebruik van beeldbelzorg. Goed voor mensen die zorg nodig hebben, want hun behandeling kan doorgaan. Goed voor medewerkers in de zorg. Zij kunnen meer mensen bedienen en kunnen dit veiliger doen. Ook financiers, gemeenten en zorgverzekeraars, zijn bezig met het mogelijk maken van de brede inzet van beeldbelzorg. Ondernemers zijn bezig met het breed beschikbaar stellen van hun oplossingen.

Om te komen tot toekomstvaste inzet van beeldbelzorg, heeft DEHA de Werkplaats Beeldbelzorg ingericht. Een digitale plek waar mensen met vragen over de opschaling, organisatiebrede implementatie en borging in contact komen met mensen met oplossingen. Een plek waar medewerkers van zorgaanbieders advies kunnen vragen aan een pool van medewerkers van zorgaanbieders en ondernemers.

 

Uw vraagstukken

 • Hoe schaal ik beeldbelzorg op in mijn zorgorganisatie?

 • Welke aanbieders past bij mij? Of moet ik gewoon gebruik gaan maken van skype of facetime?

 • Wat is nodig zodat mijn klanten en patiënten beeldbelzorg adopteren en kunnen gebruiken?

 • Waar moet ik op letten en wat moet ik nu meenemen, zodat de inzet van beeldbelzorg ook na de coronacrisis toekomstvast is?

 

Onze dienstverlening

 • Mensen met vragen verbinden met mensen met oplossingen. Dit kunnen medewerkers zijn van andere zorgaanbieders en ook adviseurs. 

 • Gratis adviesgesprek vanuit DEHA. Door ons inzicht in de verschillende keukens, delen we graag onze kennis. 

 • Ondersteuning bij schrijven SET aanvragen en projectondersteuning, door inzet van pool van adviseurs. 

 

Financiële ondersteuning: innovatieprogramma Zorgtech vanuit InnovationQuarter

DEHA is betiteld als een “Lab” binnen het innovatieprogramma Zorgtech. Binnen dit innovatieprogramma kunt u een voucher aanvragen voor twee vormen van onderzoek [Experimentele onderzoek (het valideren en ontwikkelen van de technologische oplossing in de gebruiksomgeving) of voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsonderzoek (het beantwoorden van technische, procesmatige en/o financiële vraagstukken)]. Dit betekent dat DEHA u, ondernemers en/of zorgaanbieder, graag helpt met het indienen van een projectvoorstel.  

 

Digitale leeromgeving

DEHA – gebruik e-health nu en na COVID-19 te beïnvloeden

SET aanvraag beeldbelzorg coronacrisis a 50.000 euro

DEHA – stappenplan beeldbellen – 2018

DEHA – overzicht innovatie zorgaanbieder – 26032020

Eyecontact – verbeter de kwaliteit van het gesprek door oogcontact – aanbieder

Vilans – inspiratie-en-mogelijkheden-tijdens-corona – 2020

 

Meer informatie

Neem contact op met Dick-Jan Zijda voor al uw ideeën, vragen en oplossingen.