RESULTATEN

De behaalde resultaten zijn o.a.:

 

Met e-health toepassingen een bijdrage te leveren om inwoners langer thuis te kunnen laten wonen met behoud van eigen regie. 

+ Oplevering plan van aanpak "tegengaan overbelasting mantelzorg dementie" (2019).

+ Oplevering Model "Maatschappelijke EHealth Ondersteuningsstructuur (2019).

+ Oplevering Flyer "Digitale Vaardigheden in Delft" (2019).

+ Bijdrage onderdeel e-health in de vragenlijst "huisbezoeken" DvE (2019).

 

+ Seniorweb eHealth training voor inwoners (2018). 

+ Brede verspreiding van de flyer vitaliteit/e-health (2018).

+ Uitrol informatiezuil op publieke plekken in Delft (2018). 

+ Inspiratiesessies voor informele en formele zorgaanbieders (2017). 

+ Kennissessie 'Vraag het de klant' met 25 deelnemers (2017).

+ Folders "handige apps voor vervoer + vitaal zijn voor inwoners (2017).

+ Pamflet "Vraag het de Klant" voor innovators en zorgaanbieders (2017).

+ Project "internet als inspiratie" met Delft voor Elkaar (2017).

+ Samenwerking Seniorweb om e-health cursus te gaan ontwikkelen (2017).

+ Informatiezuil inzetten om inwoners bewust te maken van e-health (2017).

+ Project activiteiten om e-health vaardigheden van inwoners te verbeteren (2016).  

 

 

Het ondersteunen van (Delftse) technologische innovaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

+ Praktische ondersteuning m.b.t. SET (2019). 

+ Gemeentelijke bijeenkomst "innoveren met e-health sociaal domein" (2019).

+ Bijdrage bijeenkomst nieuwbouw Basalt (2019).

 

+ Oplevering gemeentelijke e-health ondersteuningsbeleid (2018).

+ Oplevering document over markt, adoptie en interventie (2018). 

+ Bestuurlijk gedragen e-health ambitie Delft aangeboden nieuw college (2018).

+ Kennissessie Opschaling&Implementatie met 20 zorgaanbieders (2018). 

+ Mede invulling gegeven aan Lef middag te Delft (2018).

+ Beursvloer 'e-health vakmanschap' met 70 deelnemers (2018).

+ Mede invulling aan bijeenkomst Sociaal Platform (2018).

+ Bestuurlijke bijeenkomst over e-health ambitie in Delft e.o. (2018).

+ Gemeentelijke bijeenkomst adviseurs over formuleren e-health beleid (2018).

+ Brede gemeentelijke bijeenkomst innovatie in sociale domein (2018).

+ Stappenplan Beeldbellen voor zorgaanbieders en gemeenten (2018).

+ Whitepaper "opschalen beeldbellen: leren van anderen" (december 2017).

+ Publicatie "opschalen e-health: regionale aanpak als katalysator" (2017).

+ Overzicht van opschaalbare e-health toepassingen (2017).

+ Publicatie "Dossier e-health: zicht op opschaling" (2017).

+ Kennissessie "Vervolg Beeldbellen" met 40 deelnemers (2017).

+ Bestuurdersbijeenkomst met 16 deelnemers (2017).

+ Kennissessie gemeenten&ehealth met 20 deelnemers (2017).

+ Beursvloer 'Zelfmanagment&eHealth' met 80 deelnemers (2017).

+ Werkbezoek Tweede Kamerleden (2017).

+ Workshop digitale dienstverlening DvE met 6 deelnemers (2017).

+ Workshop eHelden GGZ Delfland met 22 deelnemers (2017).

+ Navolging van de DEHA methodiek in Rotterdam en Leiden (2017).

+ 'Shared savings' betreffende VRET met GGZ Delfland, CleVR en DSW (2017). 

+ Presentatie aan Delft van de Coalitie Tegen Vallen en media-aandacht (2017). 

+ Beursvloer ‘eHealth Financiën’ met 45 deelnemers (2016).

+ Kennissessie ‘Zelfmetingen’ met 25 deelnemers (2016).

+ Presentatie tijdens dialoogtafel Begeleiding H4 (2016).

+ Presentatie Wmo consulenten gemeente Delft (2016).

+ Kennissessie ‘Zorgtoepassingen 'Lora/Sigfox/Zigbee/Zwave’ met 30 deelnemers (2016).

+ Kennissessie ‘Appstrategie’ met 60 deelnemers (2016).

+ Bestuurdersbijeenkomst met 18 deelnemers (2016).

+ Presentatie e-health bij Ipse de Bruggen met cliënten (2016).

+ Kennissessie ‘4G en alternatieven’ met 30 deelnemers (2016).

+ Kennissessie ‘Beeldbellen’ met 45 deelnemers (2016).

+ Presentatie tijdens het Keerpuntfestival Delft (2016). 

+ Bijeenkomst ‘Zorgvragers&eHealth’ met 65 deelnemers (2016).  

+ Vervolg 'Appstrategie': zorgaanbieders verrijken elkaars app strategieën (2016).

+ Start project 'Eerstelijn: apps voor meest voorkomende aandoeningen (2016).

+ Whitepaper Beelbellen (2016).

+ Uitwerking ‘Delftse eHealth Aanpak’ (2016).

+ Syllabus 4G, toepassingen en alternatieven (2016). 

+ Website met voorbeelden en een appstore voor zorgvragers (2016).

+ Website met kennis over alle facetten van implementatie voor professionals (2016).