NIEUWS


 

Oktober 

Bijdrage aan de "week van de ontmoeting" en "SET 2.0". 

 

September

Start onderwijstraject tweedejaars studenten CMD van Haagse Hogeschool. 

 

Augustus

Medeoprichter Bert Mulder ernstig ziek. 

 

Juni 2019

Oplevering resultaten van het ketenproject "Vallende Vrouwen Delft". Het consortium ziet een aantal kansen voor valpreventie en gaat dit verder utiwerken. 

 

Juni 2019

Inspirende bijeenkomst met 30 deelnemers over de kansen en bedrijgingen om e-health structureel in te zetten in landelijke programma's als o.a. "Langer Thuis", de nieuwe "Wet Zorg en Dwang" en "de juiste zorg op de juiste plaats". 

 

Maart 2019

Er is een deskundigheidstraining gegeven aan de vrijwilligers van welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar. De presentatie is te vinden op deze website onder het tabblad Voor proffesionals, tabel 4.

 

Maart 2019

Voorbeelden van praktische ondersteuning: een verkenning naar nieuwe vormen van digitale sleuteltoegang voor een zorgaanbieder en invulling voor een brede bijeenkomst voor de nieuwbouw van Basalt in Delft.  

 

Januari 2019

Praktische ondersteuning en afstemming met zorgaanbieders, gemeenten en zorgaanbieders om de SET regeling optimaal te benutten. We hebben samen met de H4 gemeenten en in samenwerking met ZonMW een bijeenkomst voor de Wmo aanbieders georganiseert. 17 van de 34 aanbieders waren present. De presentatie is te vinden op www.deha.nl. 

 

Januari 2019

We gaan weer van start met een mooi programma. DEHA kent voor 2019 twee doelen. Het eerste doel is om verder te bouwen aan een maatschappelijke e-health ondersteuningstructuur voor mensen om e-health optimaal te kunnen inzetten. Het tweede doel is om partijen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

 

November 2018

Een zeer goed bezochte bijeenkomst van TOP Delft en Alzheimer DWO over echte mensen met dementie en hun mantelzorgers en hun inzet van technologie. Erg waardevol en goed ontvangen. 

 

Januari 2019

Werkprogramma 2019 is op hoofdlijnen rond en we gaan er weer een goed opschalingsjaar van maken. 

 

November 2018

Seniorweb gaat in 2019 weer e-health trainingen organiseren.

 

September 2018

EHealth training Seniorweb Delft. 

 

 

September 2018

Oplevering gemeentelijke e-health ondersteuningsbeleid. 

 

September 2018

Oplevering document e-health markt, adoptie en interventies.

 

Juli 2018

De ervaringszuil staat in het gemeentehuis van Delft. Kom het ervaren. 

 

 

Juni 2018

Het Stappenplan 'Beeldbellen voor zorgaanbieders en gemeenten' is klaar. Dank VWS voor de financiele bijdrage om deze publictie mede mogelijke te maken. 

 

Juni 2018

Het is officieel: Seniorweb en Delft gaan na de zomervakantie een workshop eHealth organiseren. 

 

Mei 2018

Succesvolle Beursvloer over e-health vakmanschap. Dank InnovationQuarter, sprekers en deelnemers. 

 

Mei 2018

Met Haaglanden gemeenten gesproken over de aanzet voor gespecificeerd EHealth beleid. Stappen gezet naar samenwerkingen.

 

Mei 2018

Op werkbezoek in Denemarken geweest. Veel geleerd over digitalisering in de Deense samenleving.

 

April 2018

DEHA ambitie document aangeboden aan alle fractievoorzitters en informateur te Delft. 

 

Februari 2018

Een stap gezet in de uitwerking van het project "coalitie tegen vallen". Persona's gereed, userstories gereed en onderzoeksopzet klaar. Nu onderzoeksfase.

  

Februari 2018

De e-health informatiezuil staat in de Vleugel. 

 

Februari 2018

Met de zorgbestuurders gewerkt aan een ambitie document voor de opschaling van e-health toepassingen in Delft. Dit zal worden aangeboden aan het nieuwe college. 

 

Januari 2018

Eerste bijeenkomst met de gemeenten over het formuleren van e-health ondersteuningsbeleid. We gaan samen verder. 

 

19 december 2017

Naast de regio Delft kent ook de Rotterdam een REHA - Rotterdamse EHealth Agenda. Gebaseerd op de DEHA maar volledig Rotterdams. Mooi en trots. Succes Rotterdam. 

 

 

10 november 2017

Gesproken tijdens het Plusfestival van Seniorenraad Westland. Mooie bijeenkomst. Ook duidelijk een kentering te zien in de adoptie van e-health toepassingen bij ouderen. Top!

 

 

+ 12 oktober 2017

Het gedachtengoed van de DEHA krijgt navolging: in Rotterdam vindt er een uitvraag plaats naar de REHA (Rotterdamse EHealth Academie). Ook in Leiden heeft de DEHA geinspireerd om te komen tot het Kenniscentrum voor Ehealth. 

 

25 september 217

Overhandiging van de publicatie "opschalen van e-health: een regionale aanpak als katalysator" aan wethouder Raimond de Prez. Klik op de afbeelding. 

 

 

 

25 september 2017

DEHA: vandaag 25-09 gesproken met gemeenten over e-health in het sociale domein. Open gesprek met wethouders, programmamanagers en adviseurs over de rol en positie van een gemeente. Ervaringen uitgewisseld over ambities, ecosystemen, inkoop, interne en externe coördinatie. Over drie maanden een vervolg over een specifiek thema. Deelnemers bedankt en graag tot ziens. 

 

21 september 2017

Derde DEHA bestuurdersbijeenkomst. Een interessant en open gesprek tussen de 16 bestuurders/directeuren. Veel gedeeld met vertrouwen. Ook gaan we een gedragen bestuurlijke ambitie voor de regio Delft uitschrijven voor de komende jaren. DEHA faciliteert. Dank en trots. 

 

29 augustus 2017

Afspraken gemaakt met Seniorweb Delft over het opstellen van een cursus over e-health voor ouderen. Een goede stap om senioren veilig en vertrouwd met e-health toepassingen te laten gaan werken. 

 

15 mei 2017

Weer een mooie beursvloer gehad en hebben we 80 deelnemers mogen begroeten tijdens de DEHA beursvloer Zelfmanagement&eHealth. We presenteerden en behandelden opschaalbare e-health voorbeelden in de categorieën: in en rond het huis; lichamelijk welbevinden en gezondheid; geestelijk welbevinden en gezondheid en maatschappelijk participatie en zingeving. 

 

10 mei 2017

eHealth Impuls is ontstaan vanuit DEHA Delft. De DEHA is het eerste initiatief in Nederland dat zich richt op brede adoptie van eHealth toepassingen binnen een stad of regio. Volgens het ministerie van VWS is het een voorbeeld van een succesvol ecosysteem dat cruciaal is om innovaties duurzaam op te schalen. Uit dit netwerk ontstond de vraag naar meer handvatten om eHealth te implementeren op de werkvloer. Met eHealth Impuls pakken Dick-Jan Zijda en Priscilla Esser deze vraag op. Kijk voor meer informatie op www.ehealthimpuls.nl

 

28 maart 2017 

Met de coalite VRET (DSW, GGZ Delfland, CLeVR en gemeente Delft) naar VWS om te spreken over de roadmap van de opschaling van VRET. De roadmap scherper gekregen, met respect voor ieders verantwoordelijkheden. Wordt vervolgd. 

 

28 maart 2017

Wat een prachtig gesprek gehad met 13 inwoners over e-health toepassingen (beeldbellen van Philadelphia en Argos, mobiele alarmering van Zintouch, domotica van comfortability en een digitale bloeddrukmeter van Whitings). Echt een diepte gesprek over nut en noodzaak, waar te kopen en wat te verwachten van professionals. De resultaten worden gedeeld. Inwoners bedankt.

 

 

1 maart 2017

De Coalitie tegen Vallen presenteert zichzelf in de stadskrant van 1 maart 2017. We willen met de inzet van slimme techniek en e-health voorkomen dat vrouwen op leeftijd vallen. 

 

28 februari 2017

Een mooi werkshop gegeven bij Delft voor Elkaar over digitalisering en actief nagedacht over de debijbehorende dienstverlening vanuit Delft voor Elkaar om mensen mediawijs te krijgen en houden. 

 

15 februari 2017

Onze publicatie 'Zicht op opschaling' is genoemd door de minister als een van de uitkomsten van de ehealth week. 

 

31 januari 2017

Nog zo'n mooie workshop over digitalisering en e-health toepassingen, nu met Delft voor Elkaar. Nadenken over nieuwe digitale dienstverlening vanuit DvE. Heb zin in 28 februari. 

 

27 januari 2017

Vandaag aan Tweede Kamerleden Bouwmeerster en Volp een Moonshot VRET aangeboden. Een mooi plan van aanpak om te komen tot opschaling van deze nieuwe VR en bewezen behandeling. 

 

26 januari 2017

Geslaagde bijeenkomst. Gelle Klein Ikkink, directeur Innovatie van het minsterie van VWS, nam de publicatie in ontvangst. Hij was onder de indruk. We zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

 

24 januari 2017

Een genuanceerd en leuk gesprek gehad met ouderen in Pijnacker-Nootdorp over de nut en noodzaak van e-health. Stof tot nadenken. Dank en tot een volgende keer.

 

22 januari 2017

Trots! We hebben een nieuwe publicatie geschreven getiteld Dossier e-health: zicht op opschaling". De publicatie is een pleidooi voor een meer volwassen visie op e-health als een omvangrijke nieuwe digitale infrastructuur van nationaal belang. De publicatie omschrijft de omvang van e-health gebruik na de brede adoptie van e-health. De publicatie beschrijft de 17 miljoen Nederlanders die intensief gebruik maken van e-health als 'een samenhangend stelsel van voorzieningen' en schetst de randvoorwaarden die daarvoor gerealiseerd moeten worden. De huidige aandacht voor  individuele toepassingen, stimuleren van aanbod en integratie op kleine schaal schiet te kort. Wil het beleid van VWS tot opschaling van e-health succesvol worden zou de framing daarvan ook moeten 'opschalen' en de randvoorwaarden scheppen voor een maatschappelijke voorziening zoals we die nu voor medicijnen en de verstrekking daarvan hebben. We denken dat we een nieuwe invalshoek beschrijven die urgentie uitstraalt en die met nieuwe uitdagingen maar ook nieuwe kansen voor producten en diensten laat zien. Bij 'proffesionals' is de publicatie te downloaden!

 

12 januari 2017

Een krachtige workshop over de brede opschaling van e-health met de behandelaren van GGZ Delfland. Wordt vervolgd. 

 

10 november 2016

Mooie en open Beursvloer over inkoop, bekostiging en financiering van e-health toepassingen met het ministerie van VWS, Rabobank en InnovationsQuarter. Volgend jaar vervolg om innovaties nog beter aan te laten sluiten in ketens. 

 

11 oktober 2016

Een mooie kennissessie gehad over zelfmetingen. Dit wordt gecontinueerd in 2017. 

 

6 oktober 2016

De DEHA Delft wordt genoemd als in de voortgangsrapportage als goed voorbeeld van een lokaal/regionaal e-health ecosysteem. Volgens VWS een voorwaarde om te komen tot grootschalige opschaling van e-health. Weer trots. 

 

26 september 2016

Tweede Kamer lid dhr De Lange komt op werkbezoek bij de DEHA Delft. Trots.

 

12 september 2016

Begonnen met ROC studenten met het uitwerken van de papieren gebruikershandleiding van de apps uit de appstore. 

 

8 september 2016

Inspiratiepresentatie tijdens de dialoogtafel begeleiding H4 gemeenten. 

 

1 september 2016

DEHA Delft eigenarenbijeenkomst: we gaan door!!

 

16 augustus 2016

De zomer heeft in het teken gestaan van schrijven. Zo zijn er de eerste conceptversie opgeleverd voor de white papers. Ook is voor de tweede helft van 2016 het programma van de bijeenkomsten opgesteld. 

 

18 juli 2016

Er is een coalitie gevormd voor het onderwerp ‘eHealth bij valrisico zelfstandig wonende ouderen’. De coalitie bestaat o.a. uit: Pieter van Foreest, Careyn, ZEL en GGD Haaglanden.  

 

5 juli 2016

Dank voor actieve inbreng en jullie positieve feedback. Dit was een erg vruchtbare bijeenkomst over Lora/Sigfox en Zigbee/Zwave. Er komt zeker een vervolg. 

 

6 juni 2016

Wat een eer om een presentatie te mogen geven aan de andere Medical Delta Proeftuinen in Naturalis. Wat gebeurt er al veel moois. Nu deze toepassingen een plek geven binnen de samenleving en bij zorgaanbieders. 

 

30 mei 2016

Een prachtige en succesvolle kennissessie over een app strategie voor zowel profesionele en informele zorgaanbieders. Het is uniek om met zoveel verschillende zorgaanbieders open te kunnen spreken over de e-health ontwikkelingen binnen de zorgaanbieders. Een prachtig voorbeeld van elkaar slimmer maken. De basis gelegd om te komen tot samenwerking en het aanscherpen van de verschillende app strategieen. 

 

26 mei 2016

Weer een goede Bestuurdersbijeenkomst gehad met een hoge opkomst. Onder het genot van goed eten, gesproken over synergievoordelen om samen in de regio te werken aan de ontwikkeling, opschaling en borging van e-health in de regio Delft. Draagvlak om door te gaan met de projecten en uitbreiding dienstverlening. 

 

19 mei 2016

Voor Ipse de Bruggen een inspiratie presentate gegeven over de mogelijkheden van e-health. Goed gesprek gehad over dat e-health een niet te stoppen trein is en dat het voor clienten, profesionals en organisatie een rol van betekenis gaat spelen.

 

17 mei 2016

De uitnodiging voor de kennissessie Nieuwe Zorgtoepassingen met Lora/Sigfox en Zwave/Zigbee is nu open. Zie de agenda voor meer informatie. 

 

9 Mei 2016 

De kennissessie App Strategie zit vol voor 26 mei 2016. 

 

12 April 2016 

Wat een gedegen kennissessie was '4G in de zorg'. Verplichte kost voor iedereen die meer wil weten over 4G, Wifi, Lora, Sigfox, Zigbee, Zwave, DSL, Coax, glasvezel, UTP en (POF) Plastic. U kunt de presentatie vinden op deze website bij Voor Professionals - tabel 7. 

 

1 April 2016

DEHA Proeftuin Adoptie. Annemijn van Gorp is als onderzoeker verbonden aan de Haagse Hogeschool. Haar onderzoek richt zich op hoe het gebruik van e-health door zorgaanbieders en inwoners gestimuleerd kan worden. Ze brengt in kaart hoe zorgaanbieders en inwoners denken over ehealth; de drijfveren en barrières die zij ervaren met betrekking tot ehealth adoptie, en hoe zij deelname aan een lokaal/regionaal leernetwerk ervaren. Doel is om uiteindelijk aanbevelingen aan de DEHA te kunnen doen met betrekking tot haar aanpak en werkwijze, en ook om te kijken hoe succesvolle werkwijzen van de DEHA in andere regio’s van Nederland kunnen worden benut. We houden u op de hoogte. 

 

8 Maart 2016

Altijd spannend zo'n eerste keer. De kennissessie over Beeldbellen was een succes en wat een goede energie. Deelnemers bedankt. In de zomer 2016 willen we de eerste lokale/regionale DEHA whitepaper Beeldbellen opleveren.

 

 

 

1 Maart 2016

De website is klaar en we zijn erg benieuwd naar de reacties. We zijn in opbouw en werken hard om de website te vullen met de informatie, advies en voorbeelden waar u om vraagt. We blijven werken aan de website om deze beter te maken.