PROJECTEN 2019

Heeft u steun nodig? Wilt u meedoen? Informeer naar de mogelijkheden.

 

 + Houtskoolschets Maatschappelijke e-health infrastructuur.

Willen inwoners e-health toepassingen optimaal in kunnen zetten, zodat het een bijdrage levert aan het langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen met behoud van eigen regie, zal meer gedaan moeten worden dan tot nu toe. Het begint bij de randvoorwaarden. Inwoners dienen te beschikken over snel en betrouwbaar internet. Inwoners moeten toegang hebben tot goede en betrouwbare e-health toepassingen. Er dient een infrastructuur in de samenleving te zijn voor instructie, beheer en onderhoud van e-health toepassingen. Inwoners moeten de kennis en vaardigheden hebben om het te gebruiken. Het moet duidelijk zijn voor de inwoners, wie en onder welke omstandigheden e-health toepassingen betaalt. Kortom: we willen, op basis van de vraag, de e-health ondersteuningsstructuur opbouwen in Delft. Deze ondersteuningsstructuur is nog niet eerder gebouwd en daarom zal dit samen met alle andere stakeholders moeten worden vorm gegeven. 

 

+ Aanjagen en versterken van digitale vaardigheden bij inwoners.

De randvoorwaaarde voor breed gebruik. 

 

+ Het project Meten van bloeddruk van mensen met allochtone achtergrond.

 

+ Het project Overbelasting Mantelzorgers van mensen met dementie.

 

+ Publicatie Opschalen doe je zo!.

 

+ Delftse eHealth Beursvloer over Opschalen doe je zo!.

 

+ Kennissessies over o.a. ziekenhuis verplaatsende zorg en implementatie.

 

+ Organiseren van een Bestuurdersbijeenkomst.

 

+ Twee bijeenkomsten van het gemeentelijk e-health leernetwerk.

DEHA helpt gemeenten met het aanscherpen van hun e-health ondersteuingsbeleid. We gaan in 2019 ook een stap verder: we gaan samen met de gemeente en haar maatschappelijke partners per sector kijken waar en hoe e-health ingezet kan worden inclusief een financiële grondslag. 

 

+ Opschalingscoalitie met bijbehorende opschalingsstrategie

DEHA initieert, geeft mede vorm en coacht opschalingscoalities. Dit past binnen de DEHA deelnemersbijdrage. Wordt de DEHA ingezet als projectleider, dan wordt het een extra betaalde dienst.