PROJECTEN 2019

Heeft u steun nodig? 

Wilt u meedoen? 

Informeer naar de mogelijkheden.

 

 Maatschappelijke EHealth Ondersteuningsstructuur opbouwen in Delft e.o.

Willen inwoners e-health toepassingen optimaal in kunnen zetten, zodat het een bijdrage levert aan het versterken van de eigen regie op welzijn, zorg en geleverder zorg, zal meer gedaan moeten worden dan tot nu toe. Het begint bij de randvoorwaarden. 1) Inwoners dienen te beschikken over snel en betrouwbaar internet. 2) Inwoners moeten toegang hebben tot goede en betrouwbare e-health toepassingen. 3) Er dient een infrastructuur in de samenleving te zijn voor instructie, beheer en onderhoud van e-health toepassingen. 4) Inwoners moeten de kennis, vaardigheden en attitude hebben om e-health toepassingen tekunnen en willen gebruiken. 5) Het moet duidelijk zijn voor de inwoners, wie en onder welke omstandigheden e-health toepassingen betaalt. Kortom: we willen, op basis van de vraag, de e-health ondersteuningsstructuur opbouwen in Delft. Deze ondersteuningsstructuur is nog niet eerder gebouwd en daarom zal dit samen met alle andere stakeholders moeten worden vorm gegeven. 

 

 

 

+ Aanjagen en versterken van digitale vaardigheden bij inwoners.

Een van de belangrijkste voorwaarden om e-health kunnen gebruiken. Onderdeel van de maatschappelijke e-health ondersteuningsstructuur. 

 

+ Het versterken van de digitale vaardigheden bij proffesionals

Een van de belangrijkste voorwaarden om e-health kunnen gebruiken. DEHA helpt zorgaanbieders met het trainen van uw medewerkers. 

 

+ Het verbeteren van de informatievoorziening voor inwoners en proffesionals. 

Weten wat er te krijgen is, waar de e-health toepassingen te vinden zijn en wie de e-health toepassingen betalen. Dat zijn ovragen die in dit deelproject uitgediept worden. 

 

+ Het project Meten van bloeddruk van mensen met allochtone achtergrond.

In 2018 heeft het project Informatiezuil gelopen. Doel van dit project was bewustwording van het bestaan van e-health toepassingen. Het was een zuil met een iPad met filmpjes en men kon toepassingen voelen en zien. Heel veel mensen dachten dat het een testmachine was, waar mensen hun bloeddruk konden meten. Men was teleurgesteld dat dit niet kom. Vervolg: met verpleegkundige een ronde maken langs theehuizen, buurtcentra, etc. om digitaal de bloeddruk te meten. Meteen een folder meegeven waar dit soort toepassingen gekocht kunnen worden. Op deze manier wordt door een positieve ervaringen, gewerkt aan de bewustwording en preventie. Want suikerziekte en hoge bloeddruk kunnen eerder worden ontdekt.

 

+ Het project Overbelasting Mantelzorgers van mensen met dementie.

Uit de dementiemonitor mantelzorg blijkt dat 54% van de mantelzorgers tamelijk tot overbelast is (Nivel, Alzheimer Nederland, 2016). Was in 2013 nog 1 op de 10 mantelzorgers zwaar belast tot overbelast, in 2016 is dit opgelopen tot 1 op de 6. Mantelzorgerrs hebben behoefte aan informatie over ondersteuningsmogelijkheden. Delft heeft de ambitie uitgesproken om een dementievriendelijk stad te willen en blijven zijn. Er zijn veel ondersteuningsmogelijkheden in Delft maar de informatie is versnippert. Ook is er overlap aanwezig. Ergo: hoe kunnen we de informatievoorziening over de ondersteuningsmogelijkheden verbeteren en de mantelzorgers motiveren ook gebruik te maken van die mogelijkheden? Het bundelen en inzichtelijk maken van de Delftse ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en mantelzorgers te motiveren om van de mogelijkheden ook gebruik te maken. 

 

+ Publicatie Opschalen doe je zo!.

We zien dat grotere en kleinere opschalingsprojecten bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren niet of moeizaam van de grond komen. We zien dat trajecten binnen zorgaanbieders met het wegvallen van subsidies niet de stap kunnen maken naar een duurzame businesscase en nieuwe dienstverlening. We zien dat veel e-health ondernemers, na een aantal jaar en gedegen bezig te zijn, de handdoek in de ring gooien. Dit is niet toe te schrijven aan één enkele reden maar is een combinatie van factoren die in elkaar ingrijpen. Om deze situaties te voorkomen, willen we opschaling best practices optekenen en delen. 

 

+ Delftse eHealth Beursvloer over Opschalen doe je zo!.

 

+ Kennissessies over o.a. ziekenhuis verplaatsende zorg en implementatie.

 

+ Twee bijeenkomsten van het gemeentelijk e-health leernetwerk.

DEHA helpt gemeenten met het aanscherpen van hun e-health ondersteuingsbeleid. We gaan in 2019 ook een stap verder: we gaan samen met de gemeente en haar maatschappelijke partners per sector kijken waar en hoe e-health ingezet kan worden inclusief een financiële grondslag. 

 

+ Bestuurdersbijeenkomst.

 

+ Praktische hulp voor gemeenten, aanbieders, kennisinstellingen, burgers, etc

DEHA initieert, geeft mede vorm en coacht opschalingscoalities.